Rekordowa dynamika sprzedaży Grupy AMBRA. Producent Dorato pochwalił się wynikami

Rekordowa dynamika sprzedaży Grupy AMBRA. Producent Dorato pochwalił się wynikami

Grupa AMBRA opublikowała wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022. Największy w Polsce producent, importer i dystrybutor win odnotował w tym czasie rekordową dynamikę sprzedaży.

Mocne wzrosty w segmencie win musujących

Dynamika sprzedaży Grupy w roku obrotowym 2021/2022 wyniosła rekordowe 15,2%. Wzrost napędzały przede wszystkim wina musujące, które w roku obrotowym 2021/2022 odnotowały największą dynamikę. Ich sprzedaż wzrosła o 29,2%. Największy wkład wniosły: obchodzące jubileusz swojej trzydziestoletniej obecności rynkowej w Polsce DORATO, MUCHA SEKT w Czechach i Słowacji oraz ZAREA w Rumunii.

Wina spokojne, które mają największy udział w przychodach Grupy wzrosły o 8,2%, czyli zdecydowanie powyżej rynkowego tempa wzrostu tego segmentu. Sprzedaż na najważniejszym dla Grupy rynku polskim zwiększyła się o 12%, a do najchętniej kupowanych produktów – poza winami musującymi – należały wina WINIARNIA ZAMOJSKA oraz PORTADA i CONO SUR.

Wzrosty sprzedaży na każdym rynku

Jeszcze wyższa dynamika sprzedaży niż w Polsce została osiągnięta w Rumunii, gdzie przychody wzrosły o 21,4% (w walucie lokalnej). Na rynkach Czech i Słowacji sprzedaż zwiększyła się o 18,7% (w walucie lokalnej).

Zysk operacyjny (EBIT) Grupy AMBRA w kwocie 86,0 mln zł był wyższy o 10,4% w porównaniu z poprzednim rokiem, ale jego dynamika była niższa niż tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży, co spowodowane było wzrostem cen zakupu głównych materiałów i surowców oraz rosnącymi na skutek presji inflacyjnej kosztami logistyki, paliw, energii, mediów i usług.

Mimo pogorszenia nastrojów konsumenckich osiągnęliśmy bardzo dobrą dynamikę sprzedaży. Nasze produkty, a w szczególności nowości są doceniane przez konsumentów. 

Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA

W roku obrotowym 2021/2022 Grupa AMBRA wypracowała zysk netto w kwocie 66,3 mln zł (wzrost o 5,9 mln zł, czyli o 9,7%), a zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był równy 51,8 mln zł i był wyższy o 6,2 mln zł, czyli o 13,5%.

Producent zapowiada dalszy rozwój biznesu

AMBRA posiada w swoim portfolio takie marki jak CIN&CIN, DORATO, EL SOL, FRESCO, PLISKA, PICCOLO czy najpopularniejszy w Polsce – CYDR LUBELSKI. Firma nie spoczywa na laurach i planuje dalsze inwestycje.

"Będziemy inwestować w dalszy rozwój biznesu: modernizujemy nasze zakłady produkcyjne i czynimy je jeszcze bardziej przyjaznymi dla środowiska" – zapowiada Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA. Jak dodaje, w zakończonym właśnie roku obrotowym firma obniżyła emisję dwutlenku węgla o 20%.

Do końca 2022 r. Grupa osiągnie zerową emisję netto w winiarni w Biłgoraju. Będzie to pierwszy zeroemisyjny zakład w branży alkoholowej w Polsce.


Foto: Grupa AMBRA

Reklama