Spadek produkcji zbóż w UE. Obecne trudności odbiją się na przyszłorocznych wynikach

Spadek produkcji zbóż w UE. Obecne trudności odbiją się na przyszłorocznych wynikach

Tegoroczne zbiory zbóż w Unii Europejskiej odnotowały blisko 7% spadek względem ubiegłego roku – podaje Copa Cogeca. Sytuację rolników, obok występujących susz, komplikuje trudna sytuacja na świecie. Wahania cen i wzrost kosztów środków produkcji, a także trudności z zaopatrzeniem obiją się na produkcji w 2023 roku – zapowiada organizacja.

Spadek produkcji zbóż w Unii Europejskiej

Eksperci z grupy roboczej Copa-Cogeca spotkali się w tym tygodniu w Brukseli i potwierdzili tendencje, które organizacja przewidziała już w lipcu. W UE-27 całkowita produkcja zbóż powinna wynieść 269 mln ton, co oznacza znaczny spadek w wysokości 6,8% w stosunku do ubiegłorocznych zbiorów.

Jednocześnie organizacja spodziewa się lepszych wyników dla roślin oleistych (31,9 mln ton, +7,2%) i roślin białkowych (3,92 mln ton, +5,1%). 

Poziom produkcji poniżej pięcioletniej średniej

Mimo obsiania podobnego areału w 2021 i 2022 roku, niższe plony większości zbóż doprowadziły do znacznego spadku produkcji w 2022 r.

Susze, które wystąpiły tego lata bardzo poważnie odbiły się na zbiorach kukurydzy. Produkcja wyniosła 55 mln ton, czyli o 20% mniej w ujęciu rok do roku. Zebrano też dużo mniej pszenicy durum (7,4 mln ton, -7,4%). Mniejszy spadek odnotowano w przypadku pszenicy zwyczajnej (125,6 mln ton, -2,5%).

Jedynie produkcja jęczmienia utrzymała się na stabilnym poziomie - zebrano 51 mln ton. Ogólnie rzecz ujmując, poziom produkcji w 2022 r. plasuje się poniżej pięcioletniej średniej.

Poprawa wyników roślin oleistych i białkowych

Sytuacja roślin oleistych i białkowych okazała się lepsza. Jak podaje Copa Cogeca, wyniki są lepsze od pięcioletniej średniej (>5%).

Produkcja rzepaku oleistego wróciła do poziomu 19,5 mln ton, dzięki obsianiu większego areału i dobrym plonom. Słonecznikiem obsiano rekordowo duży obszar w UE-27, produkcja wyniosła jednak zaledwie 9,6 mln ton, czyli 7% mniej niż w roku ubiegłym.

Na stabilnym poziomie, jak podaje organizacja, powinna się utrzymać produkcja soi. Jak wyjaśnia Copa Cogeca, większa powierzchnia upraw skompensowała niższe plony. 

Produkcja roślin białkowych w UE-27, takich jak bób, wzrosła o 5% dzięki udanym zbiorom w krajach skandynawskich i bałtyckich.

Olbrzymia niepewność wśród producentów zbóż

Analizując te diametralnie różne wyniki należy pamiętać o globalnym kontekście, który jest naznaczony wielką niepewnością dla europejskich producentów zbóż – zaznacza organizacja.

Wahania cen powiązane z międzynarodowymi wydarzeniami, inflacją, kursem wymiany euro/dolara, a także wzrostem kosztów najważniejszych środków produkcji wyjątkowo komplikują sytuację rolników. Ceny wszystkich nawozów znowu idą w górę. Podobnie w pewnych krajach występują trudności z zaopatrzeniem, co odbije się na produkcji w 2023 roku, plonach, jakości i rodzaju upraw.

Bardzo ważne jest, zaznacza organizacja, by Komisja Europejska nadal pracowała nad poprawą przejrzystości rynku nawozów, ograniczeniem wzrostu cen i zagwarantowaniem dostaw w kolejnym sezonie upraw.


Źródło: Copa Cogeca
Foto: StockAdobe/keBu.Medien

Reklama