Polacy rezygnują z drożejących produktów? Widać spadki wolumenu sprzedaży

Polacy rezygnują z&nbspdrożejących produktów? Widać spadki wolumenu sprzedaży

W sierpniu klienci tradycyjnych sklepów płacili za swoje zakupy o 12,1% więcej niż rok wcześniej. Przyczyny należy upatrywać we wzrostach cen, ponieważ liczba produktów w koszyku nie zmieniła się. Wyższe ceny, ale także lepsza niż rok temu pogoda przełożyły się na przyrost sprzedaży. Jak wynika z danych M/platform, w sierpniu obroty w sklepach handlu tradycyjnego wzrosły o 15,3%.

W sierpniu obroty całkowite w sklepach tradycyjnych wzrosły o 15,3%. Podczas wizyty wydawaliśmy średnio 24,11 zł czyli 12,1% więcej niż rok temu przy tej samej liczbie produktów w koszyku (4,9 sztuk). W tym czasie liczba transakcji była większa o 2,9%.

Wakacje inne niż poprzednie

Dane M/platform pokazują jednak, że cały sezon letni 2022 był gorszy pod względem sprzedaży ilościowej w porównaniu do roku ubiegłego. Mimo dni, podczas których temperatury były rzeczywiście bardzo wysokie, to w uśrednionym rachunku tegoroczne wakacje okazały się mniej gorące niż te sprzed roku.

"To oczywiście wpłynęło negatywnie na wolumen sprzedaży produktów sezonowych takich jak piwo, napoje bezalkoholowe czy lody w porównaniu do ubiegłego roku" – komentuje Ewa Rybołowicz, dyrektorka ds. analiz rynkowych w M/platform.

Jak podaje ekspertka, wzrosty sprzedawanej ilości typowo letnich kategorii były zauważalne dopiero w sierpniu, kiedy piwo odnotowało 6,9% wzrost sprzedaży, mrożonki (w tym lody) +13,6%, a napoje bezalkoholowe +11,4%.

Alkohole mocne ze spadkami sprzedaży

Sierpień okazał się jednak złym okresem dla alkoholi – a przynajmniej tych mocnych, które mimo jednego dobrego tygodnia, całościowo odnotowały spadki w sprzedaży ilościowej. 

W sierpniu wódka oraz whisky miały duże wzrosty sprzedaży w tygodniu 32, w którym rozpoczynał się długi weekend sierpniowy. Obserwowaliśmy w tym okresie także wzrost indeksu cenowego obu kategorii związany z zakupem droższych marek na tę okazję. Ten jeden tydzień nie pozwolił jednak na odrobienie spadków ilościowych w pozostałe tygodnie sierpnia.

Ewa Rybołowicz, dyrektorka ds. analiz rynkowych w M/platform

Wyjątkiem jest piwo, którego nie dotyczą sierpniowe spadki sprzedaży. Trunek ten swój szczyt sprzedaży notował w 31 tygodniu. Najlepszym dniem dla piwa okazała się natomiast ostatnia sobota sierpnia, na co – jak komentuje Ewa Rybołowicz – wpłynęły prawdopodobnie wzmożone spotkania towarzyskie kończące wakacje.

Polacy unikają drożejących produktów w handlu tradycyjnym

Wśród kategorii, których obroty wartościowe wzrosły najdynamiczniej oprócz wymienionych kategorii sezonowych były także wyroby piekarskie i cukiernicze +26,4%, żywność sucha +19,9%, nabiał +17,2% czy oleje i oliwy +16,5%. Musimy jednak pamiętać, że tylko kategorie sezonowe odnotowały wyraźne wzrosty sprzedaży ilościowej. Pozostałe rosną ceną przy spadającym wolumenie sprzedaży.

Obserwujemy, że w kanale sklepów tradycyjnych kategorie o największych, bo kilkudziesięcioprocentowych wzrostach ceny jak oleje, mąki, makarony, kasze czy karma dla zwierząt notują zdecydowanie mniejsze sprzedaże niż rok temu. Konsumenci prawdopodobnie szukają tych produktów w tańszych kanałach sprzedaży.

Ewa Rybołowicz

Niepokój nie ustaje wśród detalistów

Wśród detalistów także widać obawy o przyszłość. Nastroje Handlu Tradycyjnego wśród detalistów w sierpniu spadły o 5,3 pkt względem lipca. 33% ankietowanych stwierdziło, że sierpień był gorszy od lipca, a prawie 60% spodziewa się gorszego kolejnego miesiąca. Ewa Rybołowicz zaznacza jednak, że spadek ten jest jednak w pewien sposób naturalny.

Warto jednak mieć na względzie, że w ubiegłym roku w sierpniu także odnotowaliśmy spadek nastrojów właścicieli sklepów spożywczych, a wyniki spadły wówczas znacznie poniżej 40 pkt. Po wzmożonym sezonie letnim spadek jest więc w pewien sposób naturalny, chociaż w tym roku dodatkowe niepokoje wzbudzają koszty utrzymania sklepów w perspektywie jesienno-zimowych wzrostów cen energii.

Ewa Rybołowicz

Analiza danych sprzedażowych przygotowana na podstawie próby sklepów Like for Like N = 3129 wybranych spośród ponad 10 tys. sklepów handlu tradycyjnego z M/platform. 

Metodologia NHT: Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Wynik powyżej 50 świadczy o nastrojach optymistycznych, a poniżej o przewadze opinii negatywnych. Badanie przeprowadzone w ostatnich dniach lipca. 


Foto: StockAdobe/lado2016