Mocne pogorszenie nastrojów konsumentów. Tak źle nie było od ponad dwóch lat [GfK]

Mocne pogorszenie nastrojów konsumentów. Tak źle nie było od ponad dwóch lat [GfK]

Nastroje konsumentów w sierpniu br. zanotowały mocny spadek. Po raz ostatni słabsze nastroje nad Wisłą zanotowano w miesiącu wybuchu pandemii – marcu 2020 roku.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w sierpniu br. -19,2 i spadł o 3,7 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. To największy spadek w relacji miesiąc do miesiąca odnotowany w naszym kraju w 2022 r.

Pesymistyczne nastroje wśród europejskich konsumentów

Barometr GfK obrazujący nastroje polskich konsumentów pokazał najniższy wynik od miesiąca, w którym rozpoczęła się pandemia oraz największy spadek w miesięcznej relacji od początku tego roku. Jak wygląda sytuacja w całej Unii Europejskiej?

Na tle średniej UE nastroje polskich konsumentów nie wyglądają tak źle. W sierpniu Barometr GfK pokazał dla całej Wspólnoty średnią na poziomie -26 (podczas gdy w Polsce odnotowano -19,2). Jednak w przeciwieństwie do krajowego wyniku, barometr dla UE po wielomiesięcznej serii spadków, w sierpniu w końcu poprawił swoje notowania. Wśród polskich konsumentów odnotowano spory spadek.

Kryzys nie jest przejściowy

Według badań GfK, w sierpniu spadły wszystkie kluczowe składniki barometru – gorszy wynik odnotowano zarówno w zakresie bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej, jak i prognoz na przyszłość. Artur Noga-Bogomilski, Head of Market Intelligence w GfK, powodów upatruje w inflacji, która rośnie szybciej od prognoz ekspertów, a także obawach skupionych wokół cen energii i kosztów ogrzewania.

Coraz więcej konsumentów zdaje sobie sprawę, że kryzys nie jest przejściowy. Wręcz przeciwnie – może trwać przez kolejne lata i negatywnie wpływać na realizację nawet podstawowych potrzeb gospodarstw domowych.

Artur Noga-Bogomilski, Head of Market Intelligence w GfK.

Młodzi optymiści, starsi pesymiści

W sierpniu br. dodatnie nastroje konsumenckie dotyczyły tylko jednej, najmłodszej grupy wiekowej (15-22 lata), w której mocno wrosła większość kluczowych składników oceny. Najniższy wskaźnik (-31,1), ze znaczną różnicą względem pozostałych i najwyższym spadkiem w relacji miesiąc do miesiąca, dotyczył zaś grupy najstarszej, czyli osób które przekroczyły 60. rok życia.

Zgodnie z danymi gromadzonymi przez GfK, niezmiennie wraz ze wzrostem wieku, wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce osiąga proporcjonalnie niższy poziom.

W przypadku podziału na płeć wyniki dla mężczyzn i kobiet okazały się bardzo zbliżone. Większe dysproporcje możemy zaobserwować w przypadku różnych poziomów wykształcenia. W sierpniu br. najsłabsze nastroje konsumenckie dotyczyły grupy osób z wykształceniem średnim (-21,9). Po raz pierwszy od wielu miesięcy okazały się one niższe w zestawieniu z grupą posiadającą dyplom studiów. Dla porównania wśród osób z wykształceniem podstawowym, wskaźnik osiągnął poziom
-13,4.

Warty uwagi jest również fakt, że znaczących różnic w nastrojach konsumenckich nie widać w przypadku podziału na miejsce zamieszkania – podobne wskaźniki GfK odnotowało zarówno na wsi (-22,2), jak i największych miastach (-22,7).


Badanie zrealizowano w dniach 5-10 sierpnia 2022 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.


Foto: StockAdobe/smile

Reklama