Polska i Ukraina planują budowę rurociągu do transportu olejów roślinnych

Polska i Ukraina planują budowę rurociągu do transportu olejów roślinnych

Polska i Ukraina rozmawiają o zbudowaniu własnego rurociągu, który umożliwiłby transport olejów roślinnych pomiędzy państwami.

Podczas wtorkowego spotkania na marginesie Forum Ekonomicznego w Karpaczu szef resortu rolnictwa i rozowju wsi Henryk Kowalczyk rozmawiał z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim o planach dotyczących opracowania projektu budowy rurociągu do transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk.

Rurociąg ukraińsko-polski do transportu olejów roślinnych

Ministrowie zadeklarowali zaangażowanie obu stron w prace nad projektem rurociągu. Ustalili zakres prac polsko-ukraińskiej grupy roboczej, która zajmie się określeniem parametrów technicznych, kosztów i warunków realizacji projektu. Wyrazili przekonanie, że przyczyni się on do rozwoju gospodarczego obydwu krajów.

Po spotkaniu ministrowie podpisali Memorandum o Porozumieniu w sprawie wspólnego opracowania projektu budowy rurociągu transgranicznego do transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk. 

Polskie produkty na ukraińskim rynku i ukraińskie towary w Polsce

Wicepremier Kowalczyk poruszył także sprawę dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku ukraińskiego. Odnotował postęp w kwestii stopniowego wdrażania przez stronę ukraińską regionalizacji terytorium Polski pod względem ASF. Jednocześnie wyraził oczekiwanie pełnego respektowania przez Ukrainę zasad regionalizacji zgodnej z przepisami Unii Europejskiej.

Minister Solski poprosił o dalsze usprawnienia przewozów ukraińskich artykułów rolno-spożywczych przez granicę z Polską. Szef polskiego resortu rolnictwa i rozwoju wsi potwierdził gotowość strony polskiej do wspierania Ukrainy w tym zakresie i przypomniał o dotychczasowych działaniach usprawniających kontrolę fitosanitarną i weterynaryjną.

Podkreślił m.in., że strona polska zwiększa obsadę inspektorów weterynarii na wspólnej granicy. Zwrócił jednak uwagę, że kluczowa dla poprawy sytuacji na granicy jest separacja pojazdów po stronie ukraińskiej. Chodzi o to, aby rozdzielić auta i upłynnić wjazd ciężarówek do kontroli fitosanitarnej, weterynaryjnej i innej, w tym o stworzenie osobnego pasa ruchu dla powracających do Polski pustych ciężarówek.

Wymiana handlowa z Ukrainą

Ukraina jest ważnym partnerem Polski w zakresie handlu towarami rolno-spożywczymi. W  2021 r. import z Ukrainy wyniósł 930,4 mln euro. Do Ukrainy eksportowaliśmy głównie: sery i twarogi (97,2 mln EUR - 12% polskiego eksportu rolnego na Ukrainę), produkty używane do  karmienia zwierząt, czekoladę i przetwory zawierające kakao, a także kawę.  


Foto: Moment składania podpisów pod Memorandum o Porozumieniu (MRiRW)
Źródło: MRiRW

Reklama