Frisco.pl poprawia dobrostan kurczaków. Firma raportuje znaczne postępy

Frisco.pl poprawia dobrostan kurczaków. Firma raportuje znaczne postępy

Supermarket Frisco.pl opublikował raport z postępów wdrażania wyższych norm dobrostanu kurczaków hodowanych na mięso – uwzględnione zostały takie aspekty jak stosowane rasy, dostęp do lepszej jakości powietrza i światła naturalnego czy sposób ogłuszania zwierząt.

Dobrostan kurczaków we Frisco.pl

Firma Frisco.pl jako pierwszy polski sklep podpisała porozumienie ws. dobrostanu kurczaków brojlerów (European Chicken Commitment) już w 2019 roku, zobowiązując się tym samym do podwyższenia warunków hodowli pozyskiwanych przez nią kurcząt jeszcze przed końcem 2026 roku. Najnowszy raport opublikowany przez Frisco.pl przedstawia dane zebrane od największych dostawców supermarketu, które potwierdzają ich postęp we wdrażaniu rozwiązań objętych w porozumieniu ECC:

  • 60% pozyskiwanych kurczaków brojlerów to rasy cechujące się wyższym poziomem dobrostanu,
  • 30% zwierząt ma dostęp do światła o natężeniu min. 50 luksów, w tym światła naturalnego,
  • 60% ptaków jest ogłuszane z użyciem obojętnego gazu, systemów wielofazowych lub efektywnego ogłuszania elektrycznego,
  • 100% zwierząt ma dostęp do lepszej jakości powietrza,
  • 70% dostawców supermarketu zostało poddanych kontroli przestrzegania standardów przez zewnętrzne audyty.

Warto również wspomnieć, że Frisco.pl od 2019 roku nie sprzedaje jaj z chowu klatkowego i dokonało tego jako pierwszy supermarket w Polsce.

Frisco dąży do osięgnięcia wszystkich wymagań ECC w ciągu najbliższych lat

Porozumienie ECC obejmuje jeszcze inne kwestie, jak zmniejszenie zagęszczenia hodowli czy zapewnienie zwierzętom większej powierzchni, dzięki czemu ptaki będą miały możliwość swobodnego poruszania się.

Polepszenie warunków życia kurczaków brojlerów jest niezwykle istotne, bo choć zwierzęta te żyją jedynie 6 tygodni, to w tym czasie cierpią z powodu licznych problemów zdrowotnych. Frisco.pl już od kilku lat udowadnia, że poważnie traktuje kwestię dobrostanu zwierząt, najpierw wycofując jaja z chowu klatkowego, a teraz raportując postępy wdrażania wyższych norm dobrostanowych dla kurczaków hodowanych na mięso. Mamy nadzieję, że kolejne sieci pójdą w ich ślady. 

Monika Kowalska, Specjalistka ds. Kampanii Biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki

Frisco.pl współpracuje ze swoimi dostawcami w celu wdrożenia wszystkich wymagań zawartych w porozumieniu ECC w ciągu najbliższych lat. Pierwszy opublikowany raport dotyczy około 60% sprzedawanego mięsa z kurczaków – w kolejnym raporcie firma planuje zawrzeć dane od wszystkich dostawców.

We Frisco.pl od lat podejmujemy działania mające na celu poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych, czego najlepszym przykładem jest nasza bliska współpraca ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki. Już w 2019 roku całkowicie wycofaliśmy ze sprzedaży jaja z chowu klatkowego i gorąco zachęcamy do tego kroku wszystkie inne sieci handlowe.

Jacek Palec Prezes Zarządu Frisco.pl

Foto: mat. prasowe

Reklama