Kondycja handlu coraz gorsza. Sektor złapał zadyszkę? [ANALIZA PIE]

Kondycja handlu coraz gorsza. Sektor złapał zadyszkę? [ANALIZA PIE]

Sytuacja w firmach handlowych pogarsza się od dwóch miesięcy – podaje Polski Instytut Ekonomiczny powołując się na dane Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK). Wskaźnik pokazuje, że w branży przeważają negatywne nastroje. Spada też dynamika sprzedaży detalicznej i pogarszają się wyniki firm handlowych w obszarze nowych zamówień.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w najnowszym tygodniku analizuje sytuację firm działających w sektorze handlu. Jak się okazuje – ta nie jest najlepsza. Niekorzystne warunki związane z wzrostem cen energii i surowców, presja pracowników na wzrost wynagrodzeń, a także malejąca siła nabywcza konsumentów to jedynie niektóre spośród czynników, które istotnie wpływają na pogorszenie sytuacji firm handlowych.

Dynamika sprzedaży hamuje, popyt słabnie

Obecna sytuacja gospodarcza, związana z wysoką inflacją i słabnącą aktywnością zakupową konsumentów, przekłada się na spadki dynamiki sprzedaży detalicznej – piszą eksperci z PIE. Potwierdzenia szukają w najnowszych danych GUS, które pokazują wyhamowanie wzrostu w lipcu i sierpniu.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2022 r. była wyższa niż przed rokiem tylko o 2% wobec wzrostu o 3,9% w lipcu 2021 r. W porównaniu z czerwcem 2022 r. wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł tylko 1,2%, co wskazuje na słabnący popyt.

Tygodnik Gospodarczy, PIE, Numer 35/2022

Na pogorszenie kondycji branży wskazują także wyniki najnowszego Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) autorstwa PIE i BGK. Jak podaje Instytut, od kwietnia do sierpnia br. koniunktura w handlu spadła o 18,6 pkt. Blisko połowa przedsiębiorstw (43%) odnotowała spadki wartości sprzedaży miesiąc do miesiąca. Wzrost dotyczył jedynie 14% firm. "Miesiąc temu różnica pomiędzy udziałem firm ze spadkiem a wzrostem sprzedaży była znacząco mniejsza" – komentuje PIE.

Niepewność zmorą firm handlowych

Sierpniowe wyniki badania PIE i BGK potwierdzają, że za najbardziej dokuczliwe bariery działalności aż 72% firm handlowych uznało niepewność sytuacji gospodarczej, 65% – rosnące ceny energii, a 61% – koszty pracownicze.

Jak podaje Instytut, konsekwencją obecnej sytuacji finansowej firm handlowych jest stosunkowo niski poziom działalności inwestycyjnej. "Blisko 2/3 przedsiębiorstw handlowych deklarowało w badaniu sierpniowym brak wydatków na inwestycje w aktywa materialne i/lub niematerialne w ostatnich trzech miesiącach" – czytamy. Warto wspomnieć, że co piąta taka firma nie poniosła tych wydatków, ponieważ jej możliwości finansowe na to nie pozwoliły.


Foto: StockAdobe(Pixel-Shot)

Reklama