Henkel jakiego nie znamy: relaunch marki na skalę globalną

Henkel jakiego nie znamy: relaunch marki na skalę globalną

Firma Henkel, we współpracy z MetaDesign, firmą doradczą Publicis Groupe Germany, przedefiniowała globalną wizualną tożsamość swojej marki korporacyjnej. Nowy, dynamiczny wygląd wizualnej identyfikacji odzwierciedla strategiczne pozycjonowanie marki korporacyjnej Henkla jako pioniera odpowiedzialnego za dobro przyszłych pokoleń. Przejrzysta architektura marki i elastyczny projekt dają nowoczesne i spójne wrażenie w odbiorze nowego konceptu marki.

Marka Henkel wyraża to, kim jesteśmy, jakie wartości reprezentujemy i co robimy dla różnych grup odbiorców naszych działań na całym świecie. Dlatego silna marka korporacyjna o globalnej rozpoznawalności jest ważna nie tylko dla nas, ale dla wszystkich naszych interesariuszy. Tworzy ona jedność, zapewnia orientację, umożliwia różnicowanie i niesie emocje.

Rabea Laakmann, Head of Corporate Branding & Communications Strategy w Henkel

Henkel jest firmą o ponad 145-letniej historii, z silnymi markami w portfolio oraz wieloletnim dziedzictwem w obszarze innowacji, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Motto firmy „Pioneers at heart for the good of generations” przyświeca jej transformacji i leży u podstaw nowego pozycjonowania marki. W swoim działaniu Henkel jest pionierem tworząc codziennie nową, lepszą jakość życia – zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

Przejrzyste ramy, które tworzą wolność

Pod marką korporacyjną o nowej wizualnej tożsamości Henkel funkcjonuje na całym świecie od początku roku. Zintegrowana architektura marki tworzy przejrzyste, wiążące ramy dla interakcji w złożonej rzeczywistości Henkla – pomiędzy marką korporacyjną, dwiema jednostkami biznesowymi: Adhesive Technologies i Consumer Brands, ich markami produktowymi oraz wszystkimi działami funkcyjnymi i inicjatywami firmy.

Nowy projekt korporacyjnej identyfikacji Henkla łączy elastyczność, różnorodność i dynamizm z prostotą i przejrzystością. Może być swobodnie dostosowywany do każdego użycia, od druku cyfrowego po eventy tak, aby spełnić wymagania różnych jednostek organizacyjnych i grup docelowych.

Nowa tożsamość unowocześnia markę, zachowując jednocześnie jej rozpoznawalność: podstawę projektu stanowią ikoniczne logo Henkla, które od ponad 100 lat jest synonimem jakości, oraz bazowe kolory: czerwony i biały. Jednocześnie nowe kombinacje barw wprowadzają różnorodność i dynamizm. Emocjonalny i nowatorski język wizualny oraz unikalny, zmienny krój pisma (Henkel GT Flexa) sprawiają, że projekt marki jest żywy i ekspresyjny.  

Wprowadzanie marki w życie

Wprowadzenie nowej marki Henkel wiąże się z szeroko zakrojonymi działaniami komunikacyjnymi. Ważne jest, aby wszyscy wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze firmy mogli namacalnie doświadczyć tego, czym jest nowa marka korporacyjna Henkla. Na stronie www  hubu informacyjnego ponad 52 000 pracowników na całym świecie oraz partnerów zewnętrznych może znaleźć strategię i projekt marki oraz najlepsze przykłady jego użycia, a także szablony.

Marka korporacyjna Henkel jest w trakcie transformacji. Firma ma długą tradycję, jasno określone cele i charakteryzuje ją kultura innowacji. Teraz ma także silną tożsamość wizualną. Nowy design jest wierny korzeniom marki i wspiera transformację firmy

Diana Brix, dyrektor zarządzająca MetaDesign Düsseldorf

Uzupełnieniem globalnego wdrożenia są indywidualne konsultacje i interaktywne szkolenia dotyczące marki. Nowe pozycjonowanie stanowi element kampanii marki razem ze strategicznymi tematami innowacji, cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. 

MetaDesign wspierała nas w rozwoju nowej tożsamości wizualnej marki. To niełatwe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem dzięki ich strategicznej wizji, kreatywności w projektowaniu oraz bliskiej i owocnej współpracy. Z pewnością kultowa marka, jaką jest Henkel, odniesie w przyszłości wiele sukcesów w swojej nowej odsłonie wizualnej.

Rabea Laakmann z MetaDesign

fot.: materiały prasowe

 

Reklama