GUS: Nastroje konsumentów coraz gorsze. Pogarsza się ich sytuacja finansowa

GUS: Nastroje konsumentów coraz gorsze. Pogarsza się ich sytuacja finansowa

W sierpniu 2022 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – podaje Główny Urząd Statystyczny w czwartkowym komunikacie. 

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł w sierpniu br. -44,9, co oznacza pogorszenie względem lipca o ponad 3 p.p. Natomiast w relacji do analogicznego okresu rok wcześniej mowa już o spadku na poziomie ponad 30 p.p. W sierpniu pogorszeniu uległy także przyszłe nastroje kosnumentów.

GUS podał bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej. Sytuacja finansowa Polaków coraz gorsza

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej. Sierpniowy wynik na poziomie -44,9 oznacza nie tylko spadek względem lipca, ale także odwrócenie tendencji z poprzedniego miesiąca, który zakończył się poprawą czerwcowych nastrojów.

Jak informuje GUS, wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano w przypadku obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 6,3 p.p.) oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (-3,6 p.p.).

Na przestrzeni roku, w odniesieniu do sierpnia 2021 roku, obecna wartość bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej jest niższa o 30,3 p.p.

Przyszłe nastroje konsumentów w czarnych barwach. Panuje obawa o sytuację kraju i własne finanse

Spadły także oczekiwania konsumentów względem najbliższych miesięcy. Jak informuje GUS, wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej spadł o 1,4 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -30,8. 

W największym stopniu na pogorszenie oczekiwań konsumentów wpłynęły negatywne oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, które odnotowały kolejno spadki na poziomie 3,3 p.p. oraz 1,8 p.p. Spadek o 1,2 p.p. wystąpił także dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy.

W sierpniu br. wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej osiągnął wartość o 22 p.p. niższą niż w analogicznym miesiącu 2021 roku.


Foto: StockAdobe(lado2016)

Reklama