ALDI do 2030 r. będzie korzystać wyłącznie z energii odnawialnej

ALDI do 2030&nbspr. będzie korzystać wyłącznie z&nbspenergii odnawialnej

ALDI Nord, który liczy w Polsce ponad 200 sklepów, podsumowuje swoje działania w raporcie zrównoważonego rozwoju. W 2021 roku Grupa zaoszczędziła około 17,8 tys. ton emisji CO2.

Grupa ALDI Nord aktualnie w centrum zainteresowania stawia przede wszystkim cele związane z redukcją gazów cieplarnianych i deklaruje, między innymi, że najpóźniej do 2030 r. wszystkie kraje będą korzystały w 100% z energii odnawialnej.

ALDI realizuje strategię klimatyczną. Sieć wprowadziła własny program

Około 17 840 ton emisji CO2 zaoszczędzonych w 2021 roku przez Grupę ALDI Nord dzięki systematycznej rozbudowie systemów fotowoltaicznych, redukcja emisji gazów cieplarnianych o 48,3% w porównaniu z rokiem 2015, wykorzystanie ok. 72% energii elektrycznej wytworzonej przez energię słoneczną, wzrost zużycia energii źródeł odnawialnych z około 392 000 kWh w 2020 roku do około 904 000 kWh w 2021 roku – tak ALDI Nord podsumowuje swoje działania w raporcie zrównoważonego rozwoju. 

Grupa przedsiębiorstw ALDI Nord od lat realizuje systematyczną strategię klimatyczną i własny program zrównoważonego rozwoju. Dzięki corocznej publikacji raportu sieć transparentnie komunikuje o postępach w głównych obszarach programu CR.

Cel osiągnięty w nawiązką. ALDI zredukowało emisję CO2 o prawie 50%

Poprzedni cel klimatyczny Grupy wyznaczał 40% redukcję emisji gazów cieplarnianych do końca 2021 roku. Został on osiągnięty ponad miarę i sieć może pochwalić się zredukowaniem emisji aż o 48,3% w porównaniu do roku 2015. Do jego osiągnięcia przyczyniły się działania efektywnościowe w sklepach, logistyce i centrach dystrybucyjnych. Kluczowym aspektem w tym wypadku było także przejście na zieloną energię elektryczną w Belgii, Niemczech, Hiszpanii i Holandii.

Dane z opublikowanego raportu wskazują także na to, że ALDI Nord osiągnęło 89% wzrost powierzchni fotowoltaicznej na dachach sklepów i centrów dystrybucyjnych w stosunku do 2020 roku. Tego typu inicjatywy sprawiają, że aktualnie ALDI Nord wykorzystuje 72% prądu wytworzonego przez energię słoneczną, a pozostałą część przekierowuje do sieci energetycznej.

Chcemy umożliwić wszystkim klientom robienie zakupów bezpiecznie i odpowiedzialnie, dlatego nasz model biznesowy opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju – działamy efektywnie i umożliwiamy odpowiedzialną konsumpcję. Koncentrujemy się na efektywnym wykorzystaniu zasobów i to jest istotą naszego modelu biznesowego. Poprzez odpowiedzialne podejście do zasobów możemy bezpośrednio wpływać na koszty naszej działalności oraz przyczyniać się do ochrony klimatu i środowiska.

Katarzyna Bawoł, kierownik ds. jakości i odpowiedzialności przedsiębiorstwa ALDI Polska

Kolejne ambitne cele Grupy na 2030 rok

Grupa wyznaczyła sobie również nowe cele, zobowiązując się do redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie 55% do 2030 roku, w stosunku do roku 2020 i deklaruje, że najpóźniej do 2030 r. wszystkie kraje będą korzystały w 100% z energii odnawialnej. Jest to najbardziej ambitny cel, jaki wyznaczyło sobie ALDI Nord, zarazem zgodny z postanowieniami Paryskiego Porozumienia Klimatycznego.

Przedsiębiorstwa z Grupy podjęły również decyzję, że do 2024 roku 75% dostawców będzie również czynnie realizować politykę ograniczającą emisję gazów cieplarnianych w ramach dostarczanych produktów i usług. 


Foto: mat. prasowe