Grupa CCC z rekordową sprzedażą. Za 50% przychodów odpowiada kanał online

Grupa CCC z rekordową sprzedażą. Za 50% przychodów odpowiada kanał online

Grupa CCC w II kwartale 2022 roku (maj-lipiec) osiągnęła najwyższą w historii sprzedaż kwartalną, tj. 2,4 mld zł. Pomimo wysokiej bazy, będącej efektem otwarcia sklepów po zniesieniu obostrzeń sanitarnych w maju ub.r., wynik ten jest wyższy o 17% rdr.

Grupa CCC nieustająco rozwija omnichannelowy model sprzedaży, wzbogacając ofertę oraz dbając o doświadczenia zakupowe Klientów. W II kwartale 2022 roku sprzedaż cyfrowa odpowiadała za blisko 50% przychodów, rosnąc dynamicznie do 1,2 mld zł (+26% rdr) – powyżej trendów rynkowych. Dzięki efektywnej polityce cenowej i promocyjnej, w ujęciu rdr, szósty kwartał z rzędu wzrosła także marża brutto Grupy CCC. Zysk brutto na sprzedaży przekroczył poziom 1,1 mld PLN (+18% rdr).

Otwarcie sklepów po pandemii i mocny kanał e-commerce przekładają się na wzrosty CCC

W II kwartale roku Grupa CCC wypracowała najwyższą w historii sprzedaż kwartalną, która osiągnęła poziom 2,4 mld zł (+17% rdr). Dobra dynamika wzrostu została osiągnięta pomimo wysokiej zeszłorocznej bazy, związanej z ponownym otwarciem sklepów po czasie wzmożonych obostrzeń pandemicznych. Sprzedaż online stanowiła ok. 50% (+4 p.p. rdr) przychodów Grupy, co odpowiada blisko 1,2 mld zł (+26% rdr).

Sprzedaż rośnie, bo podejmujemy szereg działań związanych nie tylko z rozwojem produktu, ale również z pracą nad doświadczeniem zakupowym Klientów. Na początku roku powołaliśmy specjalną jednostkę w organizacji –  Data&AI Hub, który poprzez zaawansowaną analitykę danych, stymuluje rozwój wszystkich obszarów biznesowych, m.in. jeszcze lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań konsumentów. Dzięki temu Klient regularnie do nas wraca. Dziś jesteśmy beneficjentami szybko rozwijanego w ostatnich latach modelu omnichannelowego. Grupa CCC napędzana jest dwoma mocnymi silnikami: online i offline, które nierozerwalnie się przenikają, dając nam najlepsze synergie

Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC

W drugim kwartale 2022 r. sprzedaż omnichannelowa w szyldzie CCC wyniosła niemal 1,2 mld zł (+5% rdr). Wzrost przychodów został osiągnięty przy istotnie mniejszej rdr powierzchni handlowej (-5%), wynikającej z optymalizacji sieci sklepów i był możliwy dzięki skokowej poprawie sprzedaży z mkw. – do poziomu 720 zł (+12% rdr). Do osiągniętego wyniku w dużym stopniu przyczynił się kanał online ccc.eu (ze wzrostem o 140% rdr), który stanowi już 20% udziałów w sprzedaży segmentu.

Pod względem dynamiki sprzedaży ccc.eu znacząco wyprzedza rynek i konkurencję. Będziemy dalej podążać w kierunku cyfryzacji sprzedaży i nowych technologii, wzmacniając w ten sposób nasz omnichannelowy model biznesowy.

Marcin Czyczerski

79 mln zł zysku. Marżowość Grupy rośnie nieprzerwanie od 5 lat

Marża brutto Grupy wzrosła w ubiegłym kwartale o 0,3 p.p. rdr i osiągnęła poziom 47,5%. Głównym czynnikiem wpływającym na ten wynik jest dalsza poprawa marży brutto w szyldzie CCC – o 2,4 p.p. rdr. W drugim kwartale wyniosła ona 54,6%. W ujęciu rdr rośnie ona nieprzerwanie od pięciu kwartałów z rzędu. Na tak dobry wynik wpływ ma m.in. nowa, efektywna polityka cenowa i promocyjna.

W omawianym okresie odnotowano spadek wskaźnika kosztów do przychodów o blisko 8 p.p. kdk. Jego wartość w II kwartale 2022 roku wyniosła 44% i znajduje się na poziomie zgodnym z oczekiwaniami. Dziś rozwój Grupy koncentruje się na wzmocnieniu najbardziej perspektywicznych obszarów zapewniających stosunkowo szybką monetyzację – kanałów e-commerce i sieci HalfPrice.

Grupa odnotowała zysk operacyjny w kwocie 79 mln zł oraz wynik EBITDA w wysokości 224 mln zł, tj. na poziomie zbliżonym rok do roku.

Obroty HalfPrice wzrosły o 50% rok do roku. Marka pojawi się na nowym rynku

W ubiegłym kwartale intensywnie rozwijał się najmłodszy szyld Grupy – HalfPrice, który wygenerował obroty w wysokości ok. 180 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 50% w ujęciu kdk. W drugim kwartale otwartych zostało 10 nowych lokalizacji.

Dziś sieć HalfPrice to 76 sklepów w 7 krajach. Ważne jest to, że przy tak dynamicznym rozwoju, obecnie przychody rosną szybciej od powierzchni handlowej. Nasz koncept dojrzewa, budujemy swoją pozycję na rynku, wzmacniamy ofertę produktową (m.in. kategorię „home”), a sprzedaż z mkw. sukcesywnie wzrasta.

Adam Holewa, prezes zarządu HalfPrice

Jak zapowiada prezes zarządu HalfPrice, kolejnym rynkiem, na którym zadebiutuje marka HalfPrice będzie Rumunia. "W dalszych planach mamy także ekspansję międzynarodową naszego e-commerce" – dodaje.

Drugi kwartał 2022 roku w Grupie Modivo

Grupa Modivo wypracowała w ubiegłym kwartale przychody na poziomie 1 mld zł (+23% rdr). Najwyższą dynamikę przychodów w Grupie, po raz kolejny zanotował szyld MODIVO, tj. +91% rdr (181 mln zł). Przychody eobuwie.pl rosły natomiast w tempie 14% rdr, osiągając w drugim kwartale 2022 roku poziom 820 mln zł.

W Q2’22 marża brutto Grupy Modivo wyniosła 40,4%, co stanowi spadek o 2,7 p.p. rdr. Jest on związany z intensywną pracą nad dalszym wzrostem dynamiki rozwoju sprzedaży w wymagającym otoczeniu konkurencyjnym.

Nasze działania przynoszą zamierzony efekt. Odnotowujemy wyższe dynamiki przychodów od innych graczy na rynku. Realizujemy ambitne plany, które sobie wyznaczyliśmy. Aktywnie inwestujemy w rozwój sieci sprzedaży – m.in. zwiększamy liczbę sklepów hybrydowych, intensyfikujemy i precyzyjnie profilujemy działania marketingowe oraz rozwijamy własny marketplace.

Damian Zapłata, zrezes zarządu Grupy Modivo.

W minionym okresie koszty SG&A Grupy Modivo wyniosły 383 mln zł i rosły w tempie 27% rdr, tj. zbliżonym do dynamiki przychodów. Wzrost kosztów związany jest głównie z dalszym rozwojem działalności Grupy – ekspansją na nowe rynki, rozwojem technologii oraz pracami związanymi z wdrożeniem marketplace.


Foto: mat. prasowe

Reklama