Partnerstwo PepsiCo i Schneider Electric. Chodzi o zerową emisję

Partnerstwo PepsiCo i&nbspSchneider Electric. Chodzi o&nbspzerową emisję

Powstała pierwsza w branży spożywczej inicjatywa mają na celu zwiększenie dostępu do odnawialnej energii elektrycznej w ramach całego łańcucha wartości. Współpracę w tej kwestii nawiązało PepsiCo i Schneider Electric.

Współpraca firm ma na celu przyspieszenie wprowadzania źródeł odnawialnej energii elektrycznej oraz stworzenie bardziej odpornego i wydajnego pod względem emisji dwutlenku węgla systemu działania w ramach transformacji PepsiCo Pep+ (PepsiCo Positive).

Kluczowe cele programu pep+ REnew

Inicjatywa, której podjęli się PepsiCo oraz Schneider Electric opiera się na dwóch podstawowych celach. Są nimi:

  • edukowanie partnerów w łańcuchu wartości firmy PepsiCo w zakresie możliwości wyboru energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
  • przyspieszenie przejścia na energię elektryczną z OZE poprzez zawieranie umów zakupu energii elektrycznej (PPA) i innych opcji zakupu energii ze źródeł odnawialnych.

Program powstał, aby móc sprostać wyzwaniom, przed jakimi staje wiele małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Często brakuje im wiedzy na temat mechaniki transakcji związanych z energią elektryczną ze źródeł odnawialnych lub wskazówek, jak poruszać się wśród zawiłości umów PPA. PepsiCo i Schneider Electric wspólnie wyeliminują te bariery.

Uruchomienie programu pep+ REnew bezpośrednio wspiera nasz ambitny cel, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto w całym naszym łańcuchu wartości do 2040 r., a więc o dekadę wcześniej niż przewiduje to Porozumienie Paryskie. Zerowa emisja netto nie jest możliwa bez podjęcia odważnych działań klimatycznych przez naszych partnerów w łańcuchu wartości.

Jim Andrew, Chief Sustainability Officer w PepsiCo

W ramach pierwszego etapu pep+ REnew PepsiCo zaprasza partnerów z łańcucha wartości do składania wniosków o uczestnictwo w programie. Celem jest finalizacja pierwszych umów PPA do końca 2022 roku.

Nasze partnerstwo z PepsiCo dąży do zwiększenia udziału i mocy odnawialnej energii elektrycznej w sieciach energetycznych na całym świecie, poprzez umożliwienie szerszego dostępu do OZE na szeroką skalę. To bardzo potrzebny krok w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich

Steve Wilhite, prezes Schneider Electric Energy & Sustainability Services

Schneider Electric do tej pory doradzał przy zakupie ponad 150 kontraktów PPA na skalę przemysłową w Ameryce Północnej, Europie, Indiach, Australii i Ameryce Łacińskiej na łączną moc ponad 11 tys. megawatów energii wiatrowej i słonecznej. Zespół ekspertów Schneider Electric w dziedzinie energii odnawialnej ułatwia wieloetapowy proces wyboru projektów, aby przyspieszyć postępy dostawców w zakresie zagregowanych zakupów energii odnawialnej. Program realizowany jest w ramach sieci NEO Network™ Schneider, globalnej platformy współpracy i społeczności stworzonej w celu przyspieszenia procesu podejmowania decyzji dotyczących energii odnawialnej i dekarbonizacji.

pep+ to kompleksowa strategia firmy PepsiCo, w której zrównoważony rozwój i ludzie znajdują się w centrum działań mających na celu wdrażanie i planowanie pozytywnych zmian na rzecz planety. Firma przeszła już na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na piętnastu rynkach – w tym w USA i w Meksyku (pierwszy i drugi co do wielkości rynek firmy) – dążąc do osiągnięcia celu, jakim jest pełne wprowadzenie energii elektrycznej z OZE w swojej bezpośredniej działalności do roku 2030.


Fot. StockAdobe(zhengzaishanchu)

Reklama